No. 19

Tarinių lentelių pjovimo linija

      Tarinių lentelių linija yra skirta pjauti nuo 2,5m iki 6,3m rąstams. Rąstų padavimui yra naudojama rampa AS832. Laiptuotas transporteris AS871 atskiria rąstus po vieną ir paduoda į AS272 stakles. Skersavimo staklės atlieka nustatytą pjūvių skaičių pagal nustatytą operatoriaus programą. Numetus rąstelį kaupiklis AS861 kaupia rąstus prieš paduodant juos ant pavartymo stalo RP01. Rąstų pavartymo stalas yra naudojamas centruoti rąstus, pastatant į optimalią pjovimo padėtį prieš paduodant dygliuota grandine į diskines tašų pjovimo stakles. AS224 staklėse nupjaunami ruošinio šonai keturiais diskiniais pjūklais. Tašų priėmimo stalas TP06 prilaiko išpjautą tašą, o papentis atskiria bei numeta ant skersinio transporterio AS852. Transportuojamas tašas yra nuverčiamas ant horizontalios padėties padedant tašo nuvertimo stalui TP03. Tašas yra sucentruojamas AS420A centravimo staklių pagalba ir paduodamas į frezavimo stakles AS422. Nufrezuotas tašas yra transportuojamas į tašų skersavimo stakles, kurios nupjauna ruošinio galus pagal iš anksto užduotą metmenį. AS420V transporteris spaudžia taša prie liniuotės ir paduoda ruošinį į daugiapjūklių stakles. AS256 išpjauna galutinį kliento norimą produktą, kuris transportuojamas juostiniu transporteriu JT03

      Papenčių apdirbimas vyksta jas transportuojant skersiniu transporteriu AS852. Operatorius ruošinį padeda ant grandinės su kabliais kuris yra transportuojamas į AS231 stakles. Papentis yra apdorojama dviem vertikaliais ir vienu arba dviem horizontaliais diskiniais pjūklais. Gautos tarinės lentelės skersuojamos tarinių lentelių skersavimo staklėse.

Įrengimų sąrašas

Vaizdo įrašai

 1. AS832 Rampa

 2. AS871-3 Laiptuotas transporteris

 3. AS272 Diskinės rąstų skersavimo staklės

 4. AS861-4 Rąstų kaupiklis

 5. RP01-17 Rąstų pavartymo stalas

 6. AS224 Diskinės tašų pjovimo staklės

 7. TP06-17 Tašo priėmimo stalas

 8. TP03-17 Tašo nuvertimo stalas

 9. AS420A-17 Tašų centravimo stalas

 10. AS422 Tašų frezavimo staklės

 11. TS2V Tašų skersavimo staklės su lygiavimo volais

 12. AS420V-17 Tašų padavimo stalas

 13. AS256 Dviejų suklių daugiapjūklės medienos pjovimo staklės

 14. JT05-4 Juostinis transporteris

 15. AS231-17 Papenčių pjaustymo staklės

 16. LS2 Lentelių skersavimo staklės

 17. AS852-17 Skersinis transporteris

 18. JT04-3 Juostinis transporteris

 19. JT03-3 Juostinis transporteris

 20. JT04-9 Juostinis transporteris

No. 19 linijos įrengimai