No. 18

Plonrąsčių linija

Plonrąsčių pjovimo linija yra skirta pjauti rąstus iki 2,5m ilgio nuo 10cm iki 25cm pločio. Rąsto padavimui yra naudojama rampa AS832. Rąstai yra atskiriami po vieną laiptuotame transporteryje AS871. Ruošinys yra paduodamas į rąstų skersavimo stakles. AS270 staklėse rąstas perpjaunamas pagal nustatytą atramos matmenį kuris gali būti reguliuojamas nuo 1,0m iki 1,3m. Skersavimo staklėse esantis rąstelių kaupiklis kaupia rąstelius, o seperatorius juos paruošia padavimui į grandininį rąstų transporterį GT01. Frezavimo staklėms nufrezavus jo šonus  ruošinys yra transportuojamas į daugiapjūkles stakles AS243. Susikaupusios skiedros pašalinamos juostiniu transporteriu JT04. Daugiapjūklių staklėse yra nufrezuojamas ruošinio viršus (jei rąsteliai yra išrūšiuoti) ir apačia, bei išpjaunama norima produkcija pagal nustatytus operatoriaus matmenis.

Įrengimų sąrašas

Vaizdo įrašai

  1. AS832 - Rampa

  2. AS832-100 - Atrama

  3. AS871-3 - Laiptuotas transporteris

  4. AS270 - Diskinės rąstų skersavimo staklės

  5. GT01-4 - Grandininis rąstų transporteris

  6. AS422 - Tašų frezavimo staklės

  7. AS243 - Dviejų suklių daugiapjūklės medienos pjovimo staklės

  8. JT04-8 - Juostinis transporteris

  9. JT01-12S - Juostinis transporteris

No. 18 linijos įrengimai